شغل اصلی و تعریف کارپرداز

شغل اصلی و تعریف کارپرداز   تعریف شغل کار پرداز یعنی تهیه کردن وسایل مورد نیاز یک سازمان یا یک شرکت. دریافت درخواست های خرید مافوق ،اخذ صورت حساب ،استعلام قیمت اجناس قبل از خرید ،صورت حساب مربوط به ترخیص کالا و ارائه به...
ادامه مطلب
بالا