مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک چیست؟   مدیریت ریسک به فرایند شناسایی پرسش و پاسخ به عوامل خطرساز گفته میشود که در طول انجام یک پروژه ممکن است اتفاق بیفتد. اگر مدیریت یک پروژه درست انجام شود میتواند از  خطرات احتمالی آینده جلوگیری کند....
ادامه مطلب
بالا