شغل نگهبانی چیست؟

شغل نگهبانی چیست؟   به صورت کلی نگهبانی و شغل نگهبانی از یک مکان خصوصی یا عمومی به منظور ایجاد امنیت و جلوگیری از ورود افراد به محل مورد نظر و همچنین جلوگیری از سرقت اموال توسط سارق و یا سارقین میباشد. نگهبان به فردی...
ادامه مطلب