نرم افزار قرارداد ساینا

نرم افزار قرارداد نرم افزار ساینا در صنایعی که ماهیت آنها خدمات می باشد بکار میرود، بیشتر فعالیت در زمینه خرید و فروش در صنعت خدمات بوده که براساس قرارداد انجام میشود . کلیه خدمات مالی و بازرگانی تحت نظر ساینا بوده و با...
ادامه مطلب