فضای سبز

طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز

فضای سبز و کلان شهر ها طراحی و اجرای فضای سبز خصوصا در سطح شهر، نقش بسزایی در بهبود شرایط عمومی شهروندان داشته و می تواند با آلودگی هوای کلان شهرهایی مثل تهران مقابله کند. امروزه مفهوم شهر ها بدون وجود فضای سبز موثر در...
ادامه مطلب