شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک   ‌رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در واقع یک تقسیم بندی کمی و کیفی در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد. که در احراز صلاحیت شرکت ها برای تمامی پروژه های کامپیوتری از طریق شورای عالی...
ادامه مطلب
بالا