اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار

اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار

 

مدت وقتی که کارگر برای کارفرما صرف میکند، ساعت کاری وی محسوب میشود. طبق قانون وزارت کار هر کارگر موظف است روزانه 8 ساعت برای کارفرما کار کند.

در این قانون گفته شده هیچ کارگری نباشد بیشتر از 8 ساعت کاری کار کند در هر صورت ساعت کاری نباید بیشتر یا کمتر از 44 ساعت در هفته تجاوز کند، ولی تبصره دیگری هست که میگوید ماهیت بعضی کارها طوری است که کارگر با شرایط ذیل میتواند بیشتر از 8 ساعت برای کارفرما کار کند.

اگر لازم باشد کارگر بیشتر از این تایم کار کند باید به تبصره 59 قانون کار رجوع کرد.

اضافه کاری در کارگاه ها دو حالت دارد:

1-کارگران بعد از پایان ساعت کار به ادامه کارخود میپردازند.

2- کارگران در روزهای تعطیل به کارگاه می آیند و مشغول کار میشوند .

با توجه به قانون کار، فعالیت بیشتر از ساعت کاری یک کارگر اضافه کاری محسوب میشود وباید اضافه کاری به او پرداخت گردد.

 

شرایط اضافه کاری:

1- موافقت کارگر

2- پرداخت 40 درصد اضافه بردستمزد در هر ساعت

از آنجا که حقوق کارگر ماهیانه پرداخت میشود ، مبلغ اضافه کار نیز اخر هر ماه محاسبه و با حقوق پرداخت میشود.

 

تعطیلات کاری:

روزهای جمعه برای کارگران تعطیل است و طبق ماده 62 مزد و مزایا و بیمه کارگر بدون حضور آنها باید محاسبه و پرداخت شود.

و همچنین روزهای تعطیلی رسمی و روز کارگر (11 اردیبهشت ) برای کارگران نیز تعطیل و باید بدون حضورشان مزد برایشان در نظر گرفته شود.

 

از آنجا که جمعه ها تعطیل است و کارگر میتواند ساعت تعطیلی خود را با خانواده بگذراند، این تعطیلی مزایای بیشتری نسبت به تعطیلی غیرجمعه برای کارگر دارد. بنابراین فوق العاده حمعه کاری %40 در نظر گرفته شده است و به روزهای تعطیلی دیگر فوق العاده تعلق نمیگیرد.

 

تفاوت در جمعه کاری و اضافه کاری: 

اضافه کاری در ساعات و روزهای تعطیل غیر جمعه %40 و جمعه کاری فوق العاده %40 است که انها با هم تفاوت دارند.

برای مثال: کارگری که هم جمعه کاری داشته هم تعطیلی وسط هفته را کار کرده برای جمعه کاری هم اضافه کار هم جمعه کاری 180% محاسبه میشود. و برای تعطیلی وسط هفته فقط اضافه کاری 140% تعلق میگیرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *