خدمات شهری چیست؟

خدمات شهری چیست؟

 

آنچه در ارتباط مستقیم با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی شهروندان را تأمین میکند، روال عرضه خدمات شهری توسط شهرداری است.

امروزه در جهان خدمات از تولید برتری گرفته و ظاهراً کیفیت در خدمات مسابقه ای بدون خط پایان است.


مشاهده میکنیم که اقتصادهای امروز بیشتر به سمت خدماتی شدن پیش می روند و کشور هایی که به دلیل زیر ساخت های فرهنگی خود  در این زمینه امتیازاتی دارند از دیگران پیشی گرفته اند.

خدمات شهری یکی از مهمترین عرصه های رقابتی در چهارچوب خدمات رسانی است.

پیشرفت خدمات شهری و رشد فکری افراد و روند تکامل مدیریت، ما را در خدمات شهری  مقابل سه مرحله اساسی قرار میدهد:

۱_روزانگی و کوشش برای رفع نیاز های شهروندان
در این مرحله مدیران شهری بیشتر میکوشند در حد امکانات، منابع و بودجه ها به رفع نیاز های اولیه شهروندان بپردازند و در این حالت نظرات شهروندان چنان مورد توجه نیست و خالصاً هر چیزی که انجام میشود مطلوب محسوب می شود.
۲_کوشش برای جلب رضایت شهروندان
در این مرحله مدیران به برنامه ریزی جدی و بلند مدت با هدف جلب رضایت کامل شهروندان میپردازند.
۳_تلاش ابتکار آمیز برای ارتقای توقعات شهروندان
در این مرحله مدیران میکوشند آگاهانه، توقعات شهروندان را افزایش دهند .زیرا معتقدند وجود شهروندانی با فرهنگ و فاضل، آنان را در کسب موفقیت یاری خواهند کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *