دستور پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران دولتی

دستور پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران دولتی

 

 

اگر که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت سندهای خزانه اسلامی پرداخت شود، در صورتی که پیمانکار بخواهد، کارفرما باید  اوراق را کامل  به اداره مالیاتی تحویل دهد. سازمان مالیات معادل مبلغ اوراقی که تحویل گرفته ، از بدهی مالیاتی پیمانکار کم کرده و اسناد مورد ذکر را به خزانه داری کل کشور میدهد. و خزانه داری کل وظیفه دارد معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات در پرونده مالیاتی درج کند.

رییس سازمان امور مالیاتی درباره ی اجرای این حکم موارد ذیر را به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد:

۱. ادارات کل امور مالیاتی موظفند فرم تعیین مبلغ مالیات پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸ را جهت تکمیل به پیمانکاران تحویل بدهند.

۲. پیمانکاران موضوع این بند باید نسبت به تکمیل فرم موضوع بند برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرماها مربوطه به اداره دارایی ذیربط تحویل دهند.

۳. ادارات کل امور مالیاتی وظیفه دارند در پایان هر دوره‌ مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما با موضوع مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصا و حسب نسبت به دریافت بدهی پیمانکار با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام کرده و قانون حداکثر استفاده از  تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و صادرات و  مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.

۴. پیمانکاران باید در مواردی که گفته شده بابت مطالبات‌شان سند به خزانه پرداخت کند،و درخواست تحویل اوراق مزبوربه کارفرما معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم خود را به اداره مالیات ذیربط اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *