فرآیند شرکت در مناقصات پیمانکاری

فرآیند شرکت در مناقصات پیمانکاری

 

اغلب شرکت های خصوصی در ایران، با شرکت در مناقصات دولتی بزرگ درآمد زایی میکنند که به طور معمول از 5 میلیارد ریال ارزش گذاری میشود.
به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی برای شرکت در مناقصات در ایران ابتدا باید با قانون آن آشنا بود و سپس پیشنهاد خود را بر طبق روند برگزاری مناقصات آماده کرد.

آداب برگزاری این کار در هر یک از دستگاه های دولتی و یا خصوصی متفاوت بوده اما روال کلی یکسان است . فرآیند مناقصه در سازمان ها از حساسیت زیادی برخوردار است.

در مناقصه یک مرحله ای با توجه به دلایل مختلف نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نبوده و پس از ثبت چند نوبت آگهی درباره مناقصه، تمام پیشنهاد های ارسالی در یک جلسه باز شده و برنده تعیین می شود.

مناقصه دو مرحله ای در مواردی انجام می شود که باید ابتدا پیشنهادها در کمیته فنی بازرگانی مورد بررسی قرار داده شود و در مرحله بازگشایی پاکت فقط تأمین کنندگانی که اطلاعات آنها در کمیته فنی بازرگانی تأیید شده است بررسی خواهند شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *