مدارک لازم برای اخذ رتبه انفور ماتیک ‌

برای اولین بار برای اخذ رتبه انفورماتیک اقدام شود اگر حکمی در مجاکم قضایی بر علیه او صادر شده باشد رتبه ان شرکت کاهش پیدا میکند و این حکم به مدت چهار سال تاثیر گذار است و باقی می ماند

مدارک لازم برای گرفتن این رتبه انفورماتیک عبارت از:

برگه قطعی عملکرد مالیاتی شرکت مربوط به دو سال اخیر ‌در برخی از موارد وقتی درباره تغییر موضوع شرکت حکم میدهند .

شرکت باید روزنامه ثبت تغییر شرکت را نیز ارائه دهد ‌یک کپی از تازه ترین اساس نامه شرکت ‌فرم درخواست اخذ رتبه انفورماتیک با مهر و امضای مدیر عامل شرکت .

‌شرکت های که تازه تاسیس شده اند با شرکت های که تازه کارشناسی خود را تغییر داده اند باید برای تحویل لیست بیمه ماه های بعد تعهد بدهند. ‌

مدارک شناسایی

مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیر عامل ، ‌ادرس شرکت که باید دقیق و دارای کد پستی باشد . ‌یک تعهد نامه برای رعایت کردن مقررات و مندرج در سر برگ شرکت با مهر و امضای مدیر عامل ‌اگهی تأسیس و اخرین تغییرات ثبت شده شرکت . ‌لیست بیمه دوسال اخیر مدیر عامل و کارشناسان و پرسنل شرکت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *