نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلال معامله

نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلال معامله

در ‌زمانی که یک معامله بین دو طرف صورت میگیرد و قرارداد بسته می شود بعد از انجام معامله یا قرارداد مشخص  گردد ، که یک یا بعضی از مفاد قید شده در قرارداد وجود نداشته باشد ،لازم است که در این مورد با توجه به شرط و شروط تنظیم معامله ،باید دعوی اعلام بطلال معامله یا دعوی ابطال قرارداد مطرح میکنند تا به حق خود برسند.

اگر دلیل کافی در جهت بی اعتباری و باطل بودن قرارداد وجود داشته باشد .باید بدانید که تفاوت بین دو دعوی اعلام بطلان معامله و دعوی ابطال قرارداد ،میتوانند تصمیم درست را انتخاب کنند و رای صادر شود.

اعلام بطلان قرارداد:

‌این دعوی بطلان قرارداد زمانی باید تنظیم شود که از اول باطل بوده و فاقد شروط ذکر شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد. و برای درست بودن معامله باید شرایط زیر را در نظر داشته باشیم؛ ‌اهلیت طرفین ‌موضوع معین که مورد معامله باشد ‌مشروعیت جهت معامله ‌قصد طرفین و رضای آنها

بیع چیزی که خرید و فروش آن  از لحاظ قانونی مجاز نیست و ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلانی ندارد یا چیزی که قدرت بر تسلیم ان ندارد باطل است.

شرایط بطلال معامله :

 1. قصد و رضایت دو طرف
 2. اهیلت یا دارا بودن بلوغ و عقل طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد
 4. مشروعیت جهت معامله

مدارک مورد نیاز برای طرح بطلال:

 1. تصویر قرارداد
 2. تصویر کارت ملی
 3. تصویر مصدق مالکیت
 4. معاینه محلی
 5. اظهارات شهود
 6. تصویر شناسنامه
 7. ارجاع به کارشناس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *