ارسال لیست مالیات حقوق به صورت آفلاین

ارسال لیست مالیات حقوق به صورت آفلاین   در پست های قبل از لیست حقوق و ارسال آن به صورت آنلاین صحبت کردیم . ولی آنلاین برای لیست های کم و محدود به مبلغ وزارت کار مناسب است. برای اینکه بتوانیم برای شرکتها و موسسات، کارخانه...
ادامه مطلب