درباره ما

شرکت خدماتی سهامی خاص آریوبرزن با بهرهمندی از تجربیات و نیروی مجرب و ماشین آلات آماده خدمت رسانی به سازمانها، ارگانها، ادارات و شرکتهای بخش دولتی و خصوصی در حوزه های ذیل می باشد.


 1. خدمات عمومی، خدمات و پشتیبانی(خدمات و نظافت مکانیزه و صنعتی)
 2. تامین نیروی انسانی(منابع انسانی و حقوق و دستمزد)
 3. خدمات شهری(رفت و روب شهری، جمع اوری و حمل زباله، تفکیک زباله به صورت دستی و مکانیزه، بازیافت پسماند و زباله شهری و غیر شهری)
 4. فضای سبز(طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز)
 5. تهیه و طبخ غذا(امور رستوران و رستوران داری ادارات و ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی و امور آشپزخانه)
 6. نگهبانی(امور انتظامات و حراست و نگهبانی)
 7. امور نقلیه(ایاب و ذهاب و حمل و نقل درون شهری و برون شهری)
 8. امور تاسیسات
 9. تعمیر و نگهداری لوازم اداری
 10. واردات و صادرات(حق العملکاری)
 11.  امور مشاوره و نظارت و راهبری پروژه های منابع انسانی و تامیننیروی انسانی و امور خدماتی، مشاوره و کمک در فرآیند شرکت در مناقصات و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری شما…

همچنین جهت مشاهده بخشی از مجوزها و گواهینامه ها و مدارک معتبر اخذ شده شرکت می توانید به بخش اعتماد به ما و مجوزها و ایزوها مراجعه نمایید و درصورتی که نماینده و مسئول حقوقی سازمان، اداره و یا شرکت خود می باشید و نیاز به خدمات ما دارید، جهت دریافت رزومه شرکت می توانید درخواست کتبی و معتبر، فرآخوان، دعوتنامه و آگهی روزنامه خود را از طریق راه های ارتباطی ایمیل ، فکس ، پست به ما ارسال نمایید تا در اولین فرصت رزومه ما را دریافت نمایید.

 • توجه: این شرکت تنها به درخواست های کتبی بر روی سربرگ و ممهور ، دعوتنامه و آگهی روزنامه معتبر حقوقی و سازمانی پاسخ می دهد.

 

                               باسپاس
                             شرکت آریوبرزن