مجوزها و ایزو ها

شرکت آریوبرزن در راستای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و در راستای حمایت از کارگران و نیروهای تحت پوشش و اجرای صحیح تصویب نامه هیئت وزیران(84515/ت 34613 هـ مورخ 15/12/84 و به استناد مواد 13،85 و91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری دارای مجوز صلاحیت کار پیمانکاران و صلاحیت ایمنی پیماکاران می باشد.

همچنین شرکت آریو برزن افتخار دارد با مجموعه ای کامل از مجوز ها، گواهی ها، ایزو ها و تشویق نامه ها و … ارائه دهنده خدمات با کیفیت و صادقانه  در ۶ کد رشته اصلی فعالیت شرکتهای خدماتی شامل کد۱:امور حمل و نقل، کد۲:تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، کد۳:امور آشپزخانه و رستوران، کد۴:خدمات عمومی و نگهبانی، کد۵:فضای سبز، کد۶: تاسیسات فعالیت و اقدام به خدمت رسانی نماید.

در این صفحه به معرفی قسمتی از این مجوز ها و ایزوها و گواهی ها خواهیم پرداخت:


مجوزها ، گواهینامه ها ، ایزوها

 

گواهی صلاحیت کار

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی

 

گواهی عضویت انجمن استاندارد


ایزو ها

 

استاندارد مدیریت کیفیت در خدمات شهری

 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

 

سیستم مدیریت پایش و سنجش رضایت مشتریان

 

سیستم مدیریت پروژه

 

سیستم مدیریت زیست محیطی

 

سیستم مدیریت کیفیت

 

مدل تعالی سازمانی

 

مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری