بیمه از کار افتادگی چیست؟

  بیمه از کار افتادگی چیست؟   در پست های قبل راجع به بیمه از کار افتادگی به صورت خلاصه صحبت کردیم، حالا میخواهیم آن مطلب را گسترده کنیم. یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی موضوع بیمه از کارافتادگی است که...
ادامه مطلب

بیمه از کارافتادگی چیست؟

بیمه از کارافتادگی چیست؟   دریافت بیمه بیکاری برای از کار افتادگان یکی از تعهداتی است که در سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. با توجه به حساسیت ها و پیچیدگی هایی که این بیمه دارد ،باید با دقت خاصی پیگیری شود. دو نوع...
ادامه مطلب