نحوه محاسبه بیمه زنان خانه دار چگونه است؟

نحوه محاسبه بیمه زنان خانه دار چگونه است؟   مبلغ پرداختی حق ‌بیمه زنان خانه ‌دار بیمه پرداختی زنان خانه دار در سه نرخ حق بیمه پیش بینی شده ، اول 12 درصد که شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است . نرخ دیگر 14 درصد است که...
ادامه مطلب

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟   بیمه تامین اجتماعی بیمه مطرح و کارآمدی بین همگان است . بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار هم جزء این دسته از بیمه های پر کاربرد به شمار میرود .این بیمه مختص زنان خانه دار در رده های...
ادامه مطلب