بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر چیست؟   بیمه عمر یا بیمه زندگی یک قرارداد بین شرکت بیمه و فرد بیمه شونده است. در این بیمه، فرد بیمه شونده تعهد به پرداخت مبلغی از پیش تعیین شده می دهد و این پرداخت تا زمانی معین و بسته به قرارداد ادامه دارد. شرکت...
ادامه مطلب
بازنشستگی

بیمه بازنشستگی چیست؟

بیمه بازنشستگی چیست؟   بیمه بازنشستگی ترکیبی است از بیمه عمر و سرمایه گذاری همراه با خدمات مخصوص به بازنشستگان است. اکثر افراد نگران هزینه ها در دوران بازنشستگی به دلیل کاهش درآمد و توان جسمی هستند. بیمه بازنشستگی سعی...
ادامه مطلب