نحوه محاسبات حق اولاد

نحوه محاسبات حق اولاد   یکی از وظایف کارفرما در کنار انجام اموری مثل ارسال لیست بیمه برای افراد متأهل و دارای فرزند، پرداخت حق اولاد است. درحال حاضر حق اولاد برای تمام فرزندان پرداخت می شود؛ در صورتی که تا قبل از...
ادامه مطلب

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر چیست؟   بیمه عمر یا بیمه زندگی یک قرارداد بین شرکت بیمه و فرد بیمه شونده است. در این بیمه، فرد بیمه شونده تعهد به پرداخت مبلغی از پیش تعیین شده می دهد و این پرداخت تا زمانی معین و بسته به قرارداد ادامه دارد. شرکت...
ادامه مطلب

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟   بیمه تامین اجتماعی بیمه مطرح و کارآمدی بین همگان است . بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار هم جزء این دسته از بیمه های پر کاربرد به شمار میرود .این بیمه مختص زنان خانه دار در رده های...
ادامه مطلب