تعریف مالیات بر ارزش افزوده از زبان بزرگان در کشورهای مختلف

تعریف مالیات بر ارزش افزوده از زبان بزرگان در کشورهای مختلف   مالیات بر ارزش افزوده پرداختی است الزامی به دولتها که به شخص یا شخصیت حقوقی یا موسسه و... تعلق می‌گیرد. اما اولین ذهنیت در نظر عام هزینه ای است که مردم در قبال...
ادامه مطلب