شغل انتظامات چیست؟

شغل انتظامات چیست؟   به طور کلی هرکس که به حفاظت از جان خود می اندیشد، به حفظ ملک، محل کار و... که موجب آسایش و حیات او است هم فکر میکند. انسان باید در زمینه نگهداری از وسایل و اماکنی که ادامه حیاتش وابسته به آنهاست چاره...
ادامه مطلب