ماشین لجن کش

ماشین لجن کش

ماشین لجن کش     یک کامیون مخزن‌دار که دارای پمپ وکیوم، مخزن و چند متعلقات می‌باشد. پمپ وکیوم این ماشین به گونه‌ای طراحی شده است که مایعات، لجن‌ها، دوغاب یا مواد مشابه دیگر را از یک مکان (معمولاً در زیرزمین قرار دارند)...
ادامه مطلب

خدمات شهری چیست؟

خدمات شهری چیست؟   آنچه در ارتباط مستقیم با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی شهروندان را تأمین میکند، روال عرضه خدمات شهری توسط شهرداری است. امروزه در جهان خدمات از تولید برتری گرفته و ظاهراً کیفیت در خدمات...
ادامه مطلب
خدمات شهری

دلایل اهمیت خدمات نظافت شهری

خدمات و نظافت شهری یکی از وظایف بزرگ و مهم شهرداری ها حفظ نظافت و زیبایی شهر است.  شهر پاک تر موجب کیفیت بهتر زندگی مردم می شود. مراقبت خوب و پاکیزه نگه داشتن فضا های بیرونی باعث می شود زندگی شهری برای ساکنان لذت بخش تر شده...
ادامه مطلب