قانون مالیات تکلیفی چیست؟

قانون مالیات تکلیفی چیست؟   تمامی افراد از جانب خود باید مالیات را پرداخت کنند؛ ولی به این معنی نیست که درحال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات تکلیفی، نوعی روش دریافت مالیات است. به مالیاتی که وظیفه پرداخت آن به...
ادامه مطلب
مالیات تکلیفی

تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی

  تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی   مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد از لحاظ ماهیتی تفاوت بسیاری دارند ولی اکثر افراد جامعه آن را نمی دانند و آن را به اشتباه یکی میدانند. مالیات عملکرد به سود خالص مجموعه ها و...
ادامه مطلب