مزایده

مزایده چیست ؟

مزایده چیست ؟   سازمان های دولتی و یا بخش خصوصی همانند افراد میتوانند معاملاتی را انجام دهند که از طریق آن کالاها و یا خدمات مورد نیازشان را خریداری کنند و یا بلعکس، به فروش برسانند. اگر شرکت ها و سازمان های دولتی و بخش...
ادامه مطلب