مناقصات محدود چیست؟

مناقصات محدود چیست؟   از آن جهت که سازمان های دولتی باید مصلحت عموم مردم و منافع عمومی را در انجام معاملات خود رعایت کنند ناچار هستند که از طرق تشریفاتی مانند مزایده و یا مناقصه این کار را انجام دهند. بر اساس ماده ۲قانون...
ادامه مطلب

ترک تشریفات در مناقصات چیست؟

ترک تشریفات در مناقصات چیست؟   ترک تشریفات در مناقصات یکی از روش های انجام معامله است که در آن کارفرما بدون انجام مناقصه ی نامحدود یا محدود با یک فرد یا پیمانکار قرارداد می بندد. در قانون برگزاری مناقصات این امکان پیش...
ادامه مطلب