چطور میتوانیم بدون ثبت نام در سایت از بیمه خود خبردار شویم ؟

چطور میتوانیم بدون ثبت نام در سایت از بیمه خود خبردار شویم ؟   چطور با تلفن همراه خود استعلام بیمه بگیریم؟ یکی از راه های مشاهده بیمه بدون ثبت نام در سایت و بدون داشتن شماره بیمه از طریق کد USSD موبایل می باشد. از این طریق...
ادامه مطلب