معرفی چند نوع گیاه با عمر چندساله

معرفی چند نوع گیاه با عمر چندساله   گیاهان چندساله بیشتر از نوع گیاهان علفی هستند، در پاییز تحلیل میروند و در بهار دوباره رشد میکنند. نوعی دیگر از گیاهان چند ساله، گیاهان همیشه سبز هستند و در طول سال برگ خود را نگه...
ادامه مطلب