بیمه از کار افتادگی چیست؟

 

بیمه از کار افتادگی چیست؟

 

در پست های قبل راجع به بیمه از کار افتادگی به صورت خلاصه صحبت کردیم، حالا میخواهیم آن مطلب را گسترده کنیم.

یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی موضوع بیمه از کارافتادگی است که با توجه به متنوع بودن شرایط قانونی از نظر علت از کارافتادگی و یا از نظر درصد از کارافتادگی دارای پیچیدگی خاصی می باشد .

قانون تأمین اجتماعی، از کارافتادگی را به سه صورت تعریف کرده است:

۱_از کار افتادگی کلی

کاهش قدرت فرد بیمه شده به صورتی که دیگر نتواند با اشتغال به کار سابق خود و یا کار دیگری ،بیشتر از ۱/۳درآمد قبلی خود را به دست آورد را از کار افتادگی کلی می گویند .

۲_از کار افتادگی جزئی

به کاهش یافتن قدرت کار فرد بیمه شده به طوری که با اشتغال به کار سابق و یا کار دیگری ،فقط بتواند قسمتی از درآمد سابق خود را به دست آورد ،از کارافتادگی جزئی میگویند.

۳_ مقطوع نقص عضو

غرامت مقطوع نقص عضو به مبلغی می گویند که به صورت یکجا برای جبران نقص عضو فرد بیمه شده به او داده می شود.

امکان دارد از کار افتادگی بر اثر حوادث و یا بیماریها ایجاد شود.

سه نکته در قانون از کارافتادگی وجود دارد:

اول اینکه طبق ماده ۷۲ قانون ،در محاسبه مستمری ها از کارافتادگی تنها تا سی سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب خواهد بود و مابقی آن در عملیات لحاظ نمی شود.

دومین نکته این است که در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار سابقه های بعد از تاریخ برقراری از کارافتادگی در معین کردن مقدار مستمری لحاظ نمی شود.

و اما سومین نکته این است که در تعیین مبلغ مستمری مقدار مستمری از کارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *