راهکارهای تفکیک و جمع آوری زباله درکشورهای توسعه یافته چیست؟

راهکارهای تفکیک و جمع آوری زباله درکشورهای توسعه یافته چیست؟

 

مدیریت مواد جامد زائد به دلیل افزایش تولید زباله و هزینه های ناشی آن و دفع زباله به چالشی جدی در جهان تبدیل شده است. همچنین تداخل پسماندهای شیمیایی و خطرناک که به هر شکلی در صنایع و منازل مورد استفاده قرارمیگیرد و عدم دفع صحیح آن از جمله عواملی است که به محیط زیست آسیب جدی میرساند .

در دهه های گذشته کاهش پسماند در مبدا و جلوگیری از زائدات نقش بسیار زیادی داشته است.

عوامل کاهش این معضل در کشورهای توسعه یافته ، دارای 8 عنصر  زیر میباشد:

1-کاهش در مبدا تولید

2-ذخیره سازی

3-پردازش و اداره در محل

4-جمع آوری

5-حمل و نقل

6-بازیافت

7- دفع

8-مراقبت های بعد از دفع

 

در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران کاهش در مبدا در مراحل ابتدایی توسعه  و مراقبت های بعد از دفن هنوز در معرض کار متولیان و محیط زیست و بهداشت قرار نگرفته است .

کاهش از مبدا یک روش بسیار موثر برای کاهش مواد زائد و هزینه های جابجایی و محیط زیستی است .

کاهش پسماند ممکن است از طریق طراحی، ساخت و بسته بندی با کمترین سمیت و حجم و بیشترین عمر مفید حاصل میشود .

برای مدیریت پسماند باید فرهنگ سازی شود چون باید با همکاری مردم که خود تولیدکنندگان اصلی زباله هستند انجام شود و گرنه کنترل این برنامه کاری غیر ممکن است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *