قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

 

بیمه تامین اجتماعی، نوعی بیمه اجباری است که کلیه مزدبگیران، مشاغل کارگری و کارمندی و نظایر آن را در سطح کشور شامل می شود.

در این مطلب به برخی قوانین و مقرارات بنیادین و اصلی تامین اجتماعی در خصوص قراردادهای مقاطع کاری و پیمانکاری و تکالیف قانونی، واگذارنده پیمانها و پیمانکاران اشاره می گردد.

 

ماده 2 بند 5 سازمان تامین اجتماعی:

مبنای محاسبه و کسر حق بیمه تامین اجتماعی، حقوق یا دستمزد و یا مزد مبنا کسرحق بیمه و هر گونه وجوه و یا حقوق و مزایای پرداختی نقدی یا غیر نقدی مستمر بوده که در مقابل ساعت و کار معین به بیمه شده پرداخت می گردد بجز مواردی که سازمان آن را غیر مشمول محاسبه حق بیمه می داند، می باشد.

 

ماده 4 قانون تامین اجتماعی:

همچنین موارد استثنا گروه های شغلی شامل کارمندان رسمی دولت، کارمندان دارای نظام حمایتی خاص نظیر صدا و سیما و… ، نظامیان، شرکتها و نهادهای خاص، سازمان هواپیمایی، فولاد و… می باشد.

 

ماده 28 قانون تامین اجتماعی:

نرخ محاسبه تامین اجتماعی 30 درصد بخش مشمول کلیه حقوق و مزایا بوده که 7درصد آن به عهده بیمه شده تامین اجتماعی و 23درصد آن به عهده کارفرما می باشد.

 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه و یا پیمان از طرف کارفرما به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار گردد، طبق قانون کارفرما موظف است در قرارداد فی مابین که منعقد می نماید مقاطعه کار یا پیمانکار را متعهد به رعایت قانون تامین اجتماعی نموده و باید کارکنان خود و یا مقاطع کاران فرعی خود را نزد تامین اجتماعی بیمه نماید و حق بیمه آن را طبق ماده28 سازمان بپردازد.

همچنین کارفرما مکلف است در قرارداد خود بجز برخی از پیمانها نظیر قرارداد های نیروی انسانی و…، 5درصد از صورت وضعیت کل ماهانه و یا مبلغ قرارداد مقاطعه کار یا پیمانکار را به عنوان سپرده بیمه نزد خود ضبط و نگهدارد و پرداخت آن را موکول به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نماید.

همچنین سازمان نیز طبق ضوابط در صورتی که کارفرما طرف قرارداد در موعد و زمان مقرر لیستهای بیمه خود را ارسال و وجوه آن را پرداخت کرده باشد و یا در صورت تاخیر در ارسال و پرداخت لیستهای بیمه خود، بعد از اعمال جرائم طبق ضوابط خود و پرداخت آن از طرف کارفرما(مقاطع کار یا پیمانکار) اقدام به صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی می نماید.

در صورتی که کارفرمای مقاطع کار، بدون رعایت قوانین و ضوابط و ارائه مفاصا حساب از طرف مقاطع کار اقدام به پرداخت کلیه مطالبات مقاطع کار و یا آزاد و پرداخت کردن سپرده بیمه آن نماید، درصورت وجود هرگونه بدهی مقاطع کار نزد بیمه تامین اجتماعی پرداخت آن بعهده کارفرمای مقاطع کار بوده و در این صورت کارفرما نیر می تواند کلیه وجوه پرداختی بابت بدهی های بیمه مقاطع کار خود را از مقاطع کار و پیمانکار خود به طور قانونی مطالبه نماید.

کلیه سازمانها و ارگانها و شهرداریها و ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی، موسسات خیره و عام المنفعه موظف به رعایت و مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی می باشند و در این خصوص چند تکلیف شامل متعهد کردن پیمانکار به اجرای قانون تامین اجتماعی، ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه کارکنان خود، نگهداری مطالبات یا صورت وضعیت آخر و سپرده 5درصد بیمه تا موقع ارائه مفاصا حساب بیمه از طرف مقاطع کار و یا پیمانکار، برعهده کارفرما(واگذارنده) می باشد.

همچنین از نظر محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به سه دسته قراردادهای شامل طرح های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی، قراردادهای غیرعمرانی خاص تقسیم می شود.

 

ماده 39 سازمان تامین اجتماعی:

طبق قانون کارفرمایان طرف سازمان مکلف می باشند حداکثر تا پایان ماه بعد از آن، لیست بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و رسید دریافت نموده و وجه آن را پرداخت نمایند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *