قراردادهای پیمانکاری اجرای فضای سبز

قراردادهای بین طرفین به طور دقیق تنظیم شود. و امکان دارد طرف قرارداد اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد ،که نماینده هر یک از اینها (حقیقی یا حقوقی)باید حضور داشته باشد .همچنین باید هر یک مدارک احراز هویت یکدیگر را چک کنند.

و حتما برای خود یک نسخه کپی شده داشته باشید ،و باید حد و حدود خود و مدارک هر دو را کنترل کنند.

نمونه قرارداد بین دو طرف:

اسناد مدارک پیمان ‌،مدت انجام کار، ‌دیرکرد طرفین در انجام پروژه ‌، ‌معرفی دستگاه نظارت ‌و تجهیز و بر چیدن کارگاه محل پروژه، ‌موضوع قرداد پیمانکاری اجرای فضای سبز و محل انجام ان، ‌مبلغ قرارداد پیمانکاری فضای سبز ‌، ‌نگهداری از کارهای انجام شده ‌ ‌، مشخصات و محاسبات فنی پروژه

تعهدات پیمانکار:

‌اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین، ‌اختلافات ناشی از قرارداد، پیمانکار اجرای فضای سبز، ‌فسخ قرارداد، پیمانکار ی فضای سبز ‌،موارد متفرقه ‌*تضمین حسن انجام کار

یکی از مهمترین و بهترین راه مقابله با آلودگی هوا عبارت است از : ‌

انعقاد پیمانکاری فضای سبز ،فضای سبز باعث کاهش آلودگی هوا و همچنین تولید اکسیژن بیشتر شود. این قرارداد بین پیمانکار و کارفرما تنظیم می شود. ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *