مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر

مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر

 

‌آشنایی با وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر به موجب آیین نامه اجرایی مصوب شورای بازنگری در سال ۱۳۸۶ به منظور رسیدگی به امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری ها این نهاد تأسیس شد.

تاسیس دفاتر خدمات شهری

در واقع تاسیس این دفاتر توسط شهرداری و به منظور ارائه خدمات سریع و با کیفیت و ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری خدماتی ،جلوگیری از سفرهای متعدد شهری و فراهم آوردن خدمات غیر حضوری در راستای تحقق دولت الکترونیک‌ و همچنین کاهش تصدی گری ،به کارگیری بخش خصوصی و بهبود و نهایت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم میباشد.

 

شرایط تأسیس دفتر خدمات الکترونیک شهر ‌باید بدانیم که متقاضی مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهری بایستی چه شرایطی داشته باشد:

‌۱-نداشتن سوء سابقه

۲-داشتن تابعیت ایرانی

‌۳-مشکلات اخلاقی و سابقه ور شکستگی مالی و غیره ‌

‌۴-دارای حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۵ سال سن

۵- مدرک لیسانس در رشته های مرتبط معماری ،شهر سازی ،مدیریت و فن آوری اطلاعات

‌۶-معرفی یک مدیر فنی که دارای شرایط عمومی

 

تعهدات متقاضی دریافت مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر:

 • تهیه و معرفی محل مناسب برای استقرار دفتر که تحت تملک متقاضی(ارائه سند مالکیت ) باشد. در صورت عدم امکان استفاده از املاک شهرداری
 • ‌تسلیم تعهد نامه محضری ‌ ‌‌
 • ‌ ‌هر متقاضی حق دریافت بیش از یک مجوز برای یک دفتر را نخواهند داشت
 • ‌معرفی مدیر فنی واجد شرایط به هنگام ارائه درخواست
 • متقاضی می بایست ساکن محل درخواستی بوده و به طور مرتب در دفتر حضور یابد
 • شرکت در آزمونی که ضرورت از سوی دبیرخانه کمیته راهبری برگزار میگردد
 • ‌شرکت در دورهای آموزشی (متقاضی ،مدیر فنی ،کارکنان)که توسط دبیرخانه کمیته راهبری تعیین و ابلاغ میگردد
 • ارائه خدمات نظارت فنی ‌پس از دریافت و تشکیل پرونده
 • بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان
 • گواهی پایان کار
 • گواهی قدمت بنا
 • پایان کار آپارتمانی
 • تمدید گواهی پایان کار
 • گواهی عدم خلاف
 • اعلام بلا مانع بودن از نظر ناحیه شهرداری ،شهر سازی ،حفاری ،استرداد ماوالتفاوت تهیه پیش سند میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *