نحوه رسیدگی مالیاتی

نحوه رسیدگی مالیاتی

 

نحوه رسیدگی مالیاتی ‌دستور العمل های مالیاتی به صورت مستقیم به صاحبان مشاغل یا افراد حقوقی ابلاغ میشود که براساس قانون اداره مالیاتهای مستقیم جهت حسابرسی مالیاتی به منظور رسیدگی میزان درآمد به آنها ابلاغ میشود.

با توجه به تنوع در مشاغل و فعالیت آنها حسابرسی به هر شکلی در قانون مشخص شده و به همین دلیل مدل استاندارد و مشخص برای انجام این نوع از حسابداری عملا غیر ممکن بوده و قانون ظرفیتهای خاصی را پیش بینی کرده است و  در ماده ۴۱قانون اساسی با بهره برداری از اطلاعات دقیق و غیر قابل انکار مبنی بر قضاوت خیلی دقیق و حرفه ای حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک بدست آمده و عدم استفاده سود فعالیت در تعیین درآمد ،موجب زیاد شدن درجه تمکین و کوتاه شدن فرایند رسیدگی و قطعی سازی پرونده ها خواهد شد.

 

 

حسابرسی مالیاتی

یک نحوه حسابرسی از اصول و شواهد حسابرس مالیاتی به منظور رسیدگی اطلاعات مالی صاحبان مشاغل رعایت قانون و مقررات مالیاتی با تعیین اظهار نامه و درآمد مشمول مالیات آنها انجام میشود.

 

ترتیبات حسابرسی مالیاتی

کد اصلی سازمان حسابرسی مالیاتی در صورتی که دلایل و مستندات محکمی برای پذیرش اظهار نامه وجود نداشته باشد این پذیرش اظهار نامه از لحاظ مالیاتی از طرف مودی مردود است ‌به این خاطر تمامی تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام درج شده است.

 

دعوت نامه ارائه دفاتر 

اسناد و مدارک ‌حسابدار مالیاتی بعد از حسابرسی و تایید آن توسط مسئول حسابداری ‌در اجرای مفاد ماده ۲۲۹ قانون نسبت به صادر کردن ایین نامه و مشخصات تمامی دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی از قبیل تمامی حسابها به صورت کامل در دو نسخه صورت برداری کرده و بکار بردن عبارت های کلی خودداری نماید.

 

موارد مشکوک فرار مالیاتی

مواجه با موارد مشکوک به فرار تقلب مالیاتی ‌ چنانچه مسئول مالیاتی در حین حسابرسی صاحب طرف مالیاتی به موارد یا شواهد درج شده در سند و مدارک به دست آمده به موارد مشکوک به فرار و تقلب مواجه شوند با توجه به اهمیت موضوع مراتب را از طریق مسئول حوزه کاری به حسابداری اداره مالیات گزارش داده میشود.

 

عدم تسلیم اسناد و مدارک مالیاتی

عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک‌ ‌سر باز زدن از ارائه مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته و اسناد مرتبط با حقوق و دستمزد و تمامی هزینه ها توسط شرکت ها وتولیدیها ، خدماتیها ویا بازرگانی موظفند تمامی مسیرهای آن بخش را با دادن مدارک قابل قبول و با در نظر گرفتن سود آن کالا و صرفا قیمت تمام شده ی آن را به اداره مالیات گزارش دهند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *