چگونه مالیات را یاد بگیریم و از کسب و کار خود محافظت کنیم

‌تعریف مالیات: در اصل مالیات درصدی از درآمدهای جامعه و یا بخشی از سود کارکرد و فعالیت اقتصادی است که به دولت انتقال میدهند .چون دست یابی به درآمد و امکانات را دولت تهیه و فراهم میکند.

مالیات های مستقیم در آخر سال ۱۳۴۵ تصویب و بعد از انقلاب در ۴مرحله تغییر و اصلاح شد و دستور و بخشنامه های مختلفی در این قوانین (قانون مالیات) جاری شد.

وضعیت قانون و زمان طرح در مجلس تا اجرایی شدن سه مرحله را طی میکند.

1-انتشار قانون

2-امضای قانون

‌3_تصویب قانون ‌

آیین نامه ها ۳نوع هستند:

که اول مغایر با قانون عادی نباشد ، و دوم مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نکند.

آیین نامه های اجرایی: ‌مقرراتی که قانونگذار به حکم ضمنی یا صریح برای تکمیل قانون تصویب می شود.

آیین نامه جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی: ‌قانونی که با اجازه ی قانونگذار توسط قوه مجریه تدوین می شود .اما در واقع با قانون فرقی ندارد

آیین نامه مستقل: ‌به موجب اصل ۱۳۸قانون اساسی دولت بتواند در حد اختیاراتشان اقدام به اجرای آیین نامه نمایند. و این نوع آیین نامه ها مستقل از قانون برای نظم دادن به افراد به کار میبرند بسیار متنوع اند ،مانند آیین نامه های انتخابی ،شهرداری .استخدامی ،امور مالی…………مقامات اصلی ان هیات وزیران ،وزیر ،فرماندار ،استاندار……….میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *